Bijeenkomsten

Twee maal per jaar organiseert de sectie een landelijke ontmoeting of bijeenkomst voor de leden waarbij kleine vlinders centraal staan. Voor elk wat wils, waarbij beginners en specialisten actief kennis uitwisselen.
Al sinds de jaren negentig zijn deze bijeenkomsten een grote verrijking voor de moderne vlinderstudie.

De bijeenkomsten van de secties Snellen en Ter Haar werden tot 2017 gescheiden van elkaar georganiseerd in de Natuur- en Vogelwacht, Schaapskooi te Schoonrewoerd. De sectie Snellen vergadert echter nu in het Natuurcentrum te Amersfoort. In totaal zijn er jaarlijks dus vier van deze "vlinderbijeenkomsten". Op 24 maart 2012 werd de bijeenkomst met die van Ter Haar gecombineerd in NCB Naturalis, waarbij maarliefst negenzestig liefhebbers aanwezig waren. Bij deze zittingen vormt het eerste deel de reguliere vergadering van de secties en de tweede helft staat in het teken van lezingen en faunistische mededelingen. Een mooie kans om foto- en collectiemateriaal rond te laten gaan en leden met dezelfde interesse te ontmoeten.

Geregeld worden gastlezers uitgenodigd om er voor te zorgen voor verbreding binnen de vlinderstudie.
Dit varieert van exoten tot aanpassingen aan nieuwe waardplanten, en van taxonomie tot rupsen determineren. Het veld van interesse beperkt zich niet alleen tot de inheemse soorten. Diverse specialisten die het ledenbestand vertegenwoordigen kennen een interesse die verder gaat dan Nederland en delen verrassende bevindingen. Regelmatig komt ook de vlinderfauna van andere landen aan bod, zoals Papua Nieuw Guinea, de Verenigde Arabische Emiraten, Peru, Spanje, enzovoorts.


Bijeenkomsten vallen wisselend op de laatste zaterdag van februari of de 1e zaterdag van april en de 2e zaterdag van oktober of de eerste zaterdag van november. Het programma wordt gebruikelijk vermeld in "Franje". Introducées en bezoekers zijn van harte welkom om deze dag bij te wonen. De verslaglegging van deze dagen geschiedt eveneens in "Franje".

Eerdere programma's: nov-2014 | febr-2015 | okt-2015 | apr-2016
Eerstvolgende bijeenkomst

14 oktober 2017
10.30u - 16.00u
Home | Contact | © Afdeling Snellen van de Nederlandse Entomologische Vereniging.