EXPERTISE IN DE werkgroep Snellen

In 2012 is door de leden een lijst opgesteld waarin de specialismen van de diverse leden van de werkgroep Snellen is aangegeven.
Deze specialisatie bevordert het onderzoek naar de desbetreffende kleine vlinders of microvlinders in Nederland en internationaal. Niet elke hobbyist is in staat om alle soorten op eigen kracht te identificeren en daarbij wordt van oudsher nauw samengewerkt. Onderstaande lijst proberen wij regelmatig bij te werken.
Mocht uw naam en specialisatie niet vermeld zijn, dan kunt u deze aanmelden via snellen@nev.nl.

Specialisme Specialisten, deskundigen
Minerende kleine vlinders Dr. Erik J. van Nieukerken (wereldwijd), Dr. Willem N. Ellis (Eur.), Jan Scheffers, Ben van As, Steve Wullaert, Chris Snyers, Hans Donner, Henk ten Holt, Christien Kuchlein-Nijsten, Kees Alders, Camiel Doorenweerd (Ned.)
Lepidoptera van halofyle biotopen Maurice Jansen (Ned.)
Lepidoptera van Peru Chris Snyers
Migrerende Lepidoptera Eddy Vermandel
Invasieve en exotische Lepidoptera Marja van der Straten
Faunistiek van de Nederlandse Lepidoptera Dr. Willem N. Ellis
• Nepticulidae "dwergmineermotten"
• Opostegidae "oogklepmotten"
• Heliozelidae "zilvervlekmotten"
Dr. Erik J. van Nieukerken (wereldwijd)
• Gracillariidae "mineermotten" Jurate de Prins & Willy de Prins (wereldwijd)
• Gracillariinae s.str. "steltmotten" Tymo S.T. Muus (Palearctisch)
• Tineidae "echte motten" Tymo S.T. Muus (wereldwijd), Louis van Deventer (Ned.)
• Psychidae "zakdragers" Henk ten Holt, Tymo S.T. Muus (Ned.)
• Coleophoridae "kokermotten" Hugo W. van der Wolf (wereldwijd)
• Depressariidae "platlijfjes, kaartmotten" Dr. Hans (K.J.) Huisman (Ned.)
• Momphidae "wilgenroosjesmotten"
• Cosmopterigidae "prachtmotten"
Sjaak (J.C.) Koster (wereldwijd)
• Gelechiidae "palpmotten" Jacques Wolschrijn, Arnold Schreurs (Eur.)
• Tortricidae "bladrollers" Frans Groenen (Paleartisch & Orientaals), Dr. Hans (K.J.) Huisman (Ned.), André Verboven (Eur.), Piet Zumkehr (Orientaals).
• Pterophoridae "vedermotten"
• Alucitidae "waaiermotten"
Dr. Cees Gielis (wereldwijd), Peter Rooij (beginnend; Ned.)
• Pyraloidea "pyraliden, gras- en lichtmotten" Jan Asselbergs (Eur.), Peter Rooij (beginnend; Ned.)
• Sesiidae "wespvlinders"
• Brachodidae
Theo Garrevoet (wereldwijd)


Home | Contact | © Afdeling Snellen van de Nederlandse Entomologische Vereniging.