FRANJE

Het mededelingenblad of tijdschrift "Franje" is het blad van de secties Snellen en Ter Haar en wordt tweemaal per jaar uitgegeven. Het blad bevat het verslag van de vier bijeenkomsten als ook korte mededelingen over vlinders van leden, voor leden. Sinds 2014 wordt het blad zowel in zowel digitale als geprinte vorm verspreid.

Inhoud Franje februari 2016 – 19(37)

Camiel Doorenweerd:
    Verslag bijeenkomst werkgroep Snellen op 10 oktober 2015 te Schoonrewoerd

Koen van Dijken:
    Een schijnbaar nieuwe Phyllonorycter voor Nederland uit het Beijumerbos
Paul van Wonderen:
    Film van het paringsgedrag van Cosmopterix zieglerella, de hopprachtmot

John van Roosmalen:
    Enkele anekdotische en faunistische mededelingen uit het Noordhollands Duinreservaat

Gerrit Tuinstra:
   
Interessante micro’s in 2015
Trees Kaizer:
   Interessante vangst tijdens nachtvlinderavond

Hans Huisman:
    Over enkele micro’s van de afgelopen jaren, waaronder mogelijk een nieuwe soort voor ons land


Hans Groenewoud:
   Verslag bijeenkomst sectie Ter Haar op 7 november 2015 te Schoonrewoerd

Hans Groenewoud:
   Presentatie Ties Huigens: bijzondere waarnemingen van het afgelopen jaar en de nieuwe tool van Willem Ellis

Joke Stuurman:
   Vervolg van de kweek van de purperbeer (Rhyparia purpurata (Linnaeus) en Hadena

Ab Goutbeek:
   Boek over het ‘Eikenhakhout langs de Vecht’

Lothar Rutten:
   Acronicta strigosa, moerasbos-uil, in Riethoven

Maurice Franssen:
   Intimiteiten met Mesapamea’s
Gerrit Tuinstra:
   
Interessante macro’s in 2015
Harry Groenink:
   Een aantal bijzondere macro’s

Siep Sinnema:
   Bijzondere waarnemingen in Friesland in 2015 en opvallend gedrag van Papilio zalmoxis

Eerder...

Inhoud Franje september 2015 – 18(36)

Camiel Doorenweerd:
    Verslag bijeenkomst werkgroep Snellen op 28 februari 2015 te Schoonrewoerd

Louis van Deventer:
    Enkele bijzondere soorten voor Noord-Brabant en een mogelijk nieuwe soort voor Nederland
Willem Ellis:
    Nachtvlinderstand in 2014

Camiel Doorenweerd:
    Gaan micro-CT scans genitaalpreparaten vervangen?

Koen van Dijken:
   Micro's in het Beijumerbos

Jan Scheffers:
   Lampronia morosa
Zeller, de rozenscheutboorder
Klaas Kaag:
    Nieuwe micro's in de Kop van Noord-Holland

Hans Huisman:
   Twee bladrollers van het nisella-complex

Hugo van der Wolf:
   Twee Coleophora soorten
[C. boreella in Nederland en C. amasiella nieuw voor Europa, red.]
Ben van As:
   Ervaringen met Ectoedemia quinquella (Bedell), de late eikenmineermot in 2014

Tymo Muus:
   De 'aquariummicro' Parapoynx diminutalis Snellen in Nederland

Tymo Muus:
   In dialoog met Ter Haar en Snellen: de jaarlijsten en de toekomst


Hans Groenewoud:
   Verslag bijeenkomst sectie Ter Haar 4 april 2015 te Schoonrewoerd

Gerrit Tuinstra:
   'Voorlopige atlas' van de Macro nachtvlinders in Friesland

Trees Kaizer:
   Een aantal vlinders

Joke Stuurman-Huitema:
   Verslag van een kweek van vier rupsen van Rhyparia purpurata (Linnaeus), de purperbeer

Ruud Vis:
   Biston betularia (Linnaeus)

Sandra Lamberts:
   Siete semanas involvidable, zeven onvergetelijke weken in Peru

Marcel Prick:
   Bijzondere waarnemingen van macronachtvlinders in 2014

Ben van As:
   Vlinders in bunkers
Sandra Lamberts:
   Nachtvlindermonitoring in Limburg 2014: de vlinders in mijn achtertuin in Eys
Frans Post:
   Bijzondere waarnemingen uit 2014
Harry Groenink:
   Een aantal vlinders met diverse afwijkingen


ISSN: 1388-4409
Download de oude Franje's als PDF:

2016 (19) - eerste deel | tweede deel
2015 (18) - eerste deel | tweede deel
2014 (17) - eerste deel | tweede deel
2013 (16) - eerste deel | tweede deel
2012 (15) - eerste deel | tweede deel
2011 (14) - eerste deel | tweede deel
2010 (13) - eerste deel | tweede deel
2009 (12) - eerste deel | tweede deel
2008 (11) - eerste deel | tweede deel
2007 (10) - eerste deel | tweede deel
2006 (9) - eerste deel | tweede deel
2005 (8) - eerste deel | tweede deel
2004 (7) - eerste deel | tweede deel
2003 (6) - eerste deel | tweede deel
2002 (5) - eerste deel | tweede deel
2001 (4) - eerste deel | tweede deel
2000 (3) - eerste deel | tweede deel
1999 (2) - eerste deel | tweede deel
1998 (1) - eerste deel | tweede deel
Home | Contact | © Afdeling Snellen van de Nederlandse Entomologische Vereniging.