De werkgroep Snellen

De werkgroep Snellen, die sinds 1981 bestaat, houdt zich bezig met de studie van de kleinere vlinders, microvlinders of microlepidoptera.
Deze sectie of afdeling maakt deel uit van de Nederlandse Entomologische Vereniging, een vereniging die zich specialiseert in insecten. Per 2018 kent de werkgroep 115 leden.


De sectie is aanvankelijk opgericht om de microlepidopterologie in Nederland een extra impuls te geven, maar tegenwoordig heeft het de taak om geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen en ook het gerichte wetenschappelijke werk een podium te bieden. U kunt daarbij denken aan de taxonomie, collecties, moleculair onderzoek, genitaaldiagnostiek en zoek- en kweektechnieken. Leden maken ongelimiteerd gebruik van elkaars expertise, waarbij kennis over soorten en determinaties in binnen- en buitenland wordt gedeeld.


In de 25 jaar dat de sectie bestaat, hebben enkele leden monumentale werken geschreven, voor onder meer de series "Microlepidoptera of Europe", "World Catalogue of Insects", "Fauna Entomologica Scandinavica", "Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland" en "Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens".
Ter illustratie, dat ook specialisten met internationale deskundigheid de groep vertegenwoordigen.


Impressie van de bijeenkomsten in Natuurcentrum Amersfoort.

In het voor- en najaar wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarbij amateurs, gevorderden maar ook (taxonomische) specialisten vertegenwoordigd zijn. Gebeurtenissen op het gebied van onderzoek, faunistische mededelingen (inclusief nieuwkomers voor de fauna) en gast- of themalezingen vullen het programma.
De verslaglegging vindt plaats in het kleine tijdschrift Franje. Leden zijn ook vrij om korte artikelen te schrijven voor het tijdschrift. Franje heeft een ISSN nummer en zij wordt verstrekt aan diverse (entomologische) bibliotheken.

Snellen is feitelijk het "clubhuis" voor ieder, jong of oud, beginner of gevorderde, die zich interesseert in kleinere vlinders en die hier meer over wil leren en delen.
WAAR WONEN ONZE LEDEN?

Klik op de + en - om te zoomen.

SAMENWERKING MET MACRO-SECTIE "TER HAAR"

Snellen opereert nauw
samen met de Sectie Ter Haar, de afdeling voor de grotere nachtvlinders, ook wel bekend als macro's. Snellen en Ter Haar hebben Franje om die reden als gecombineerd orgaan.
Veel leden zijn tevens lid van beide secties, een groot deel is overigens ook aanwezig bij de bijeenkomsten van Ter Haar.

Eén keer in het jaar, doorgaans in juni, wordt een gecombineerde weekendexcursie georganiseerd: de Snellen-Ter Haar excursie. De unieke mogelijkheid, om met alle leden de natuur in te gaan.Het is niet voor niks dat een fusie tussen beide secties in het verleden overwogen is.
Het arbitraire onderscheid tussen macro's en micro's geldt vaak als hoofdargument.
De besturen hebben met goedkeurig van de leden besloten de secties zelfstandig voort te zetten, omdat het bestaan van twee secties achteraf toch als praktisch wordt ervaren. Gescheiden bijeenkomsten hebben het voordeel dat alle leden aan het woord kunnen komen
en er is geen (groter) onderkomen nodig.Expertise in de werkgroep Snellen
Bent u benieuwd welke leden zich nadrukkelijk met bepaalde soortgroepen
bezig houden? Lees verder...Home | Contact | © Afdeling Snellen van de Nederlandse Entomologische Vereniging.