Kleine vlinders, een intro

De werkgroep Snellen houdt zich bezig met kleine vlinders, maar wat valt daar nou allemaal onder?

Strikt genomen alle soorten van 48 Nederlandse vlinderfamilies die tot de microlepidoptera gerekend worden (Klik hier voor een overzicht
). Het zijn vaak de iets kleinere vlinders, die we gebruikelijk uitmaken voor "motjes". Typische voorbeelden zijn het muntvlindertje, de pelsmot, de klerenmot en de paardenkastanjemineermot.

In Nederland hebben we het dan over zo'n 1300 soorten, van de in totaal zo'n 2200 Nederlandse vlindersoorten. Veel leden beperken zich echter niet tot Nederland en verzamelen en bestuderen kleine vlinders van over de wereld. Er zijn wereldwijd zo'n 156.000 soorten vlinders beschreven, maar de verwachting is dat het werkelijke aantal soorten het dubbele zal zijn. Er is dus ook op taxonomisch vlak, het beschrijven van nieuwe soorten, nog genoeg te doen en onze Nederlandse expertise leidt regelmatig tot internationale vlinderpublicaties.

De scheiding tussen kleine en grote vlinders, ook wel micro- en macrovlinders genoemd, is niet altijd even duidelijk. Er zijn erg kleine vlinders in families die tot de macrovlinders worden gerekend, en ook vice versa zijn er voorbeelden te noemen. De scheiding is ontstaan doordat van oudsher meer vlinderaars met grotere vlinders bezig waren; deze zijn opvallender en er waren meer boeken over geschreven. Er is zelfs een tijd gedacht dat de kleine vlinders een aparte groep vormden binnen de vlinders, met een gemeenschappelijke voorouder. Met behulp van DNA technieken is duidelijk geworden dat dit beeld niet klopt, micro- en macrofamilies komen door elkaar voor in de stamboom van de vlinders. Dit geldt overigens ook voor dagvlinders, ook deze groep bestaat uit meerdere families die verspreid over de stamboom voorkomen.
Ondanks dat er geen evolutionaire basis is voor het scheiden van kleine en grote vlinders, is er wel een praktische. Het vinden, herkennen, verzamelen, prepareren en beschrijven van kleine vlinders is een vak apart. Het op naam brengen is in veel gevallen ook beduidend lastiger of specialistischer. De bijeenkomsten van de sectie zijn een ideaal moment om kennis over deze zaken uit te wisselen!


Home | Contact | © Afdeling Snellen van de Nederlandse Entomologische Vereniging.