NEDERLANDSE NAMEN VAN KLEINE VLINDERS

In een ver verleden kregen uitsluitend de plaagdieren en veelgeziene "motten" een Nederlandse namen.
Vanaf het moment dat het internet en de fotografie zijn intrede deed bleken de Nederlandse namen een uitkomst te zijn. In 2001 kregen voor het eerst alle macrovlinders een Nederlandse naam en in 2009 werd besloten ook de resterende kleine vlinders of microvlinders een naam toe te kennen.
Deze namen hebben tot een groeiende populariteit van deze vlinders geleid.

Naamlijst
De publicatie "De Nederlandse namen van de kleine vlinders (microlepidoptera) in Nederland en België" is «hier» digitaal te raadplegen via de Repository van NCB Naturalis.
Talloze leden van de sectie zijn actief betrokken geweest bij de totstandkoming van deze lijst.

Voorts kunt u «hier» de meest actuele naamlijst (oktober 2012) van de Nederlandse kleine vlinders raadplegen.

Commissie
Het beraad voor de hedendaagse totstandkoming van (nieuwe) Nederlandse namen en de verspreiding van deze namen geschiedt via Microlepidoptera.nl en de Vlaamse Vereniging voor Entomologie Phegea.
Zie ook: projectpagina op Microlepidoptera.nl

Home | Contact | © Afdeling Snellen van de Nederlandse Entomologische Vereniging.