privacystatement

Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna te noemen "lid" of "leden") zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn te bereiken via: snellen_at_nev.nl.
Het bestuur verwerkt uw persoonsgegevens in een "ledenadministratie" doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Ledenadministratie
De ledenadminstratie van het bestuur is gestoeld op de volgende elementen:
- Personalia (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
- Inschrijvingsdatum en contributiestand;
- Wijze waarop het tijdschrift ontvangen wenst te worden;
- Een specialisatie, indien bij het bestuur gemeld.
Ledenadministratie is gesitueerd in een cloudserviceprovider en is beveiligd met ISO 27018, de internationaal erkende standaard voor toonaangevende praktijken in cloudprivacy en gegevensbescherming.

Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van de volgende activiteiten:
- Verzenden van aankondigingen en speciale verzoeken;
- Telefonische of schriftelijke communicatie met betrekking tot het lidmaatschap, het tijdschrift en contributie;
- Het verzenden van tijdschrift "Franje", via e-mail of per post, door uw personalia te delen met de redacteur;

Activiteitenfotografie
Per ingang van 2018 zal het bestuur en/of eventuele betrokkenen u op de hoogte stellen van eventueel te maken sfeeropnames. Sfeeropnames kunnen worden gemaakt tijdens bijeenkomsten, cursussen en excursies. Sfeerfoto's hebben als doelstelling inzage te bieden in de activiteiten van Snellen. De verspreiding hiervan is beperkt tot de website, het tijdschrift Franje en de Facebook "Microvlinders/Microlepidoptera".
De nieuwe AVG wetgeving geldt niet als de persoon op de foto niet direct of indirect identificeerbaar is. Het bestuur meent dat elk lid het recht heeft dan wel mondeling of schriftelijk kenbaar te maken of hij/zij niet op beeld wil verschijnen dan wel beeldmateriaal vóór publicatie in wil zien.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens is van oordeel dat het delen van een "ledenlijst" is toegestaan op voorwaarde dat deze uitsluitend voor intern gebruik is. Op 5 februari 2017 heeft de vergadering unaniem ingestemd met verstrekken van ledenlijsten aan leden. Het bestuur verstrekt persoonsgegevens nooit aan niet-leden mits lid in een verzoek van bestuur hiertoe toestemming verleent.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Het bestuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Indien op moment van uitschrijving de (laatst bekende) contributie is voldaan dan zal het bestuur binnen 30 dagen na afmelding persoonsgegevens verwijderen uit de ledenadministratie.

Cookies
De website bevat geen persoonsgegevens. De website gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Home | Contact | © Afdeling Snellen van de Nederlandse Entomologische Vereniging.