VOORLOPIG Programma - bijeenkomst 2 april 2016

Opening door de voorzitter  
Bestuursmededelingen Vooraankondiging excursie 2016
Financieel overzicht
Algemene mededelingen  
Rondvraag  
Hans Huisman:
  Enkele platlijfjes (Depressaria) van Nederland, incl. één nieuwkomer
Lunchpauze  
Willem Oosterhof:
  Bijzondere waarnemingen uit Nijkerk e.o.  
Tymo Muus:
  Aziatisch pareltje in Noord-Brabant  
Camiel Doorenweerd:
  Over Phyllocnistis unipunctella  
Erik van Nieukerken:
  Acanthopteroctetidae  
Chris Snyers:
  Een nieuwe ooglapmot (Bucculatrix) in de Benelux  
  Snellen Kennisquiz  
Middagpauze    
Tymo Muus:
  Zakdragers: diversiteit, verspreiding en levenswijze  
  Determineersessie  
Sluiting  

» Lezing aanmeldenHome | Contact | © Afdeling Snellen van de Nederlandse Entomologische Vereniging.